10. klasse

 

 

Til orientering udbyder Rungsted private Realskole ikke 10. klasse i skoleåret 18/19. Der er åben for den online tilmelding til skoleåret 19/20.  Ansøg online her >

 

 

 

Formålet med 10. klasse på RpR

 

· At give dig mulighed for at styrke dine faglige og sociale kompetencer. 

· At give dig mulighed for at udvikle selvstændighed, selvtillid, modenhed og ansvarlighed. 

· At skabe et studiemiljø, der ligner det du møder på de efterfølgende ungdomsuddannelser, så overgangen mellem RpR og ungdomsuddannelserne derved bliver mere ”glidende”. 

· At give dig et almendannende og struktureret forløb. 

· At skabe et integreret og inspirerende ungdomsmiljø med plads til impulsive beslutninger. 

· At give dig et uforglemmeligt og oplevelsesrigt skoleår. 

· At være springbræt til et godt og aktivt voksenliv. 

· At give dig mulighed for at foretage et kvalificeret uddannelsesvalg. 

 

 

Derfor kan 10. klasse på RpR tilbyde 

 

· En inspirerende undervisning af høj faglig kvalitet. 

· Lærere, som er dygtige, engagerede og virkelig ”vil” eleverne. 

· Et åbent og fleksibelt undervisningsmiljø. 

· Et skema, som er opbygget af både boglige og praktisk/musiske fag.

· Aktiviteter, hvori der indgår elementer, der er med til at give den enkelte elev en bred indsigt i og orientering om eksisterende ungdomsuddannelses- og beskæftigelsesmuligheder - med udgangspunkt i den enkeltes uddannelsesplan. i

· Et undervisningsmiljø der fremmer det sociale samvær og den indbyrdes forståelse mellem eleverne. 

 

 

Derfor forventer RpR af dig 

 

· At du har gennemtænkt dit valg af 10. klasse og er parat til at opfylde formålet med 10. klasse på RpR. 

· At du vil være motiveret, forberedt og vil deltage aktivt og positivt i den daglige skolegang. 

· At du bruger året aktivt som forberedelse til dine fremtidige uddannelsesplaner, så det ikke bliver et ”spildår”. 

· At du er parat til at deltage i aktiviteter udover normal skoletid – f.eks. virksomhedsbesøg, idrætsarrangementer, ”ud af huset”-oplevelser og praktikforløb. 

 

 

Fagstrukturen i 10. klasse på RpR 

 

Vi har valgt at gøre alle fag obligatoriske. Alle elever skal have engelsk og, enten tysk eller fransk. Vi regner derudover med at kunne tilbyde en række attraktive fag 

Idræt og samfund:

Det er et nyt fag, som vi vil tilbyde i 10. klasse på RpR. Dette fag vil dække en hel skemadag. Ideen med faget er, at du skal møde en alsidig vifte af aktiviteter og idrætsgrene. Vi vil ofte afvikle timerne i nærmiljøet. Vi beskæftiger os bl.a. med følgende områder: Friluftsliv, boldspil, kampsport, udholdenhedsidræt, ketsjerspil, ekstremsport, vandaktiviteter. Vores indfaldsvinkel vil være både praktisk og teoretisk. Teorien omfatter sundhed/ernæring og anatomi/fysiologi. 

Dele af faget vil i overvejende grad komme til at foregå ”ud af huset”. Vi skal beskæftige os med samfundsspørgsmål og politik og analysere, samtale og diskutere forskellige forhold i vores samfund. Vi vil bl.a. besøge medieinstitutioner, Christiansborg og forskellige multinationale virksomheder. I den forbindelse skal det nævnes, at man skal regne med en mindre udgift i forbindelse med udflugter. 

 

Drama/musik:

Du skal agere, spille, synge, danse, improvisere, lege og stå på en scene. Vi skal arbejde med forskellige genrer fra traditionelt teater til improvisation og teatersport. Vi skal arbejde med dramaøvelser, kropsbevidsthed, rum, gøgl, stump og improvisation. Indholdet af kreative fag kan være meget varieret og eleverne vil være med til at planlægge programmet. Er der stemning for det, arrangerer vi et par forestillinger (det kunne være en musical) og andre projekter som f.eks. caféaftener. I den daglige undervisning og i de evt. teateropsætninger vil musikken spille en stor rolle. 

 

MFD (Medie/Foto/Data): 

Hovedformålet med MFD vil være at profilere skolen udadtil. Du skal medvirke til at lave skolebladet og skolens webside. Herudover skal man lave dokumentation fra forskellige skolearrangementer i form af video og foto. Under arbejdet med at producere forskelligt PR-materiale for skolen, vil du lære en masse om webdesign, digitalfoto, billedbehandling og multimedieproduktioner. Det skal nævnes, at Du i den daglige undervisning og til prøverne er velkomne til at bruge bærbare computere efter lærernes anvisning. 

 

 

Fagenes niveau 

 

Fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik læses på 10. klasse niveau, hvilket med andre ord betyder, at du kan tage 10. klasse-prøven i de nævnte fag. 

Vigtige aktiviteter i det kommende skoleår 

 

 

Introforløb 

 

Skoleåret starter med en uge, hvor du skal være med til at planlægge det kommende skoleår. Herudover vil du blive undervist i gode studieteknikker, som man vil få glæde af resten af året. Der vil være et mini-kursus i IT og vores medieudstyr. Sidst på ugen vil der være en introtur med overnatning. 

 

 

Den obligatoriske selvvalgte opgave 

 

Den selvvalgte opgave er en obligatorisk/individuel opgave, som skal tage sit udgangspunkt i din uddannelsesplan. Du skal ligesom i projekt-opgaven i 9. klasse fremstille et produkt. 

 

 

Gallafest 

 

En virkelig flot fest, som afholdes sammen med skolens to 9. klasser. 

 

 

Erhvervspraktik 

 

På RpR har vi valgt at gøre erhvervspraktikken obligatorisk. Den indgår som en vigtig afklarende vejledningsaktivitet, der kan knytte sig til uddannelsesplanen eller den selvvalgte opgave. 

 

 

Skolerejsen 

 

Traditionen tro tager vi på en skolerejse af ca. 1 uges varighed. Destinationen er endnu ikke bestemt, men det vil vi i fællesskab finde ud af i introugen. Tidligere skolerejser er f.eks. gået til de franske alper og Barcelona. 

 

 

Brobygning 

 

Der vil være brobygning med en ungdomsuddannelse. 

 

 

Tilmelding 

 

Ønsker du at tilmelde dig 10. klasse på RpR i skoleåret 19/20, kan du kontakte skolen og få tilsendt et ansøgningsskema eller ansøge online. Ansøg online her >

Alle ”nye” ansøgere vil herefter blive inviteret til en personlig samtale med skolens leder, hvor han kan høre, om dine ønsker og forventninger til 10. klasse og din fremtid. Umiddelbart herefter vil du få besked om optagelse kan finde sted. Det skal understreges, at skolen forventer, at du deltager aktivt i skolens dagligdag, herunder at du overholder mødepligt, afleveringsfrister og i øvrigt skolens regler. Modsat må du påregne, at din fortsatte skolegang kan blive taget op til overvejelse af skolen. 

 

 

Har du spørgsmål? 

 

Har du spørgsmål om 10. klasse på RpR er du altid velkommen til at kigge forbi Vallerød Banevej 23, 2960 Rungsted Kyst. Du kan desuden kontakte skolens kontor på tlf. 45863281. Spørg efter René Leiholm. Du kan ligeledes sende en mail til rl@rpr-skole.dk eller søge generelle informationer om skolen ved at kigge forbi vores hjemmeside www.rpr-skole.dk.