Opskrivning

 

 

Indmeldelse

 

Skolen optager elever i forskoleklasse i 3 spor hvert år.

 

Vi modtager med glæde opskrivning af børn med skolestart på kommende miniforskole- og forskoletrin. 

Ved opskrivning uanset klassetrin, bedes der indbetales et administrationsgebyr på 450,- pr. barn på skolens danske konto 1471-2490100728.

 

Vi har pt. ledige pladser på følgende klassetrin skoleåret 16/17: Forskoleklasse, 1. klasse samt 2. klasse, så har I et barn, som I gerne vil have ind på Rungsted private Realskole på et af disse klassetrin, så kontakt kontoret på tlf. 45863281 og sæt et møde op med skoleleder René Leiholm.

 

Da vi har haft en enorm søgning, har vi stop for optag på samtlige andre klassetrin med undtagelse af de ovenfor nævnte, da vores venteliste kvotient har nået sit maksimum.

 

Har man et barn, der er skrevet op til et åbent klassetrin og har en søskende der ønskes opskrevet til et klassetrin som er lukket, bedes man tage kontakt til Trine på tr@rpr-skole.dk.

  

Om efteråret afholdes informationsmøde for de forældre, der har ønsket deres barn indmeldt her. Efter dette møde beder vi forældrene bekræfte deres ønske om optagelse på skolen. Hurtigst muligt derefter meddeler skolen, om barnet er optaget til august det følgende år. 

 

Udmeldelse af skolen skal ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, svarende til, at der skal betales for de 3 efterfølgende rater. Dette varsel gælder dog ikke i forbindelse med normal afslutning af skolegangen fra 9. eller eventuelt 10. klasse til ungdomsuddannelse eller lignende.

 

 

Regler for betaling af skolepenge og SFO

 

Betaling for skolepenge m.m. kan kun ske via bank. Sidste rettidige indbetalingsdato er inden den 1. hverdag i måneden. Ved senere betaling påløber der et administrationsgebyr på kr. 100.- pr. påbegyndt måned.

 

HUSK, at skolen er tilsluttet ”BS” (BetalingsService). Det er en stor lettelse både for Dem og skolen, hvis De tilmelder Dem ”BS” (BetalingsService), ligesom De sparer at betale gebyrer til banken hver måned.

 

Indbetalingskort for hele skoleåret bliver tilsendt i løbet juni og juli måned til de familier, som ikke har tilmeldt sig ”BS” (BetalingsService).

 
 

Skolepenge

 

Satserne for skolepenge for skoleåret 2016/2017 er:

1. barn kr. 1.925,- pr. md. = kr. 21.175,- pr. år

2. barn kr. 1.805,- pr. md. = kr. 19.855,- pr. år

3. barn kr. 1.605,- pr. md. = kr. 17.655,- pr. år

4. barn eller flere, som er elever på skolen, er gratis.

 

Betalingsterminer:

Betaling i 11 månedlige rater. Betales forud omkring den 1. i måneden fra august 2016 til juni 2017.

 

Skolepengene dækker alle normale udgifter til elevens skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger, 

papir o.l. Eleverne betaler dog selv for anskaffelse af og udgifter til:

1. Retskrivningsordbog.

2. Gyldendals røde ordbøger – eller en anden ordbog efter lærerens anvisning – til brug i fremmedsprogsundervisningen.

3. Ringbind efter lærerens anvisning.

4. Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer efter lærerens anvisning.

5. Lejrskoler og udflugter.*)

6. Fritidsundervisning.

7. Eleverne skal fra 6.-10. klasse selv anskaffe en 
computer, som kan medbringes i skoletiden.

 

1.-3. klasse: 2-3 dages ture ca. kr. 1.800,-          

4.-7. klasse: 4-5 dages ture ca. kr. 2.000,-

9.-10. klasse: Udlandsture ca. kr. 4.600,-

 
 

SFO ØnskeØen

 

Satserne for SFO ØnskeØen for skoleåret 2016/2017 er:

1.400.- kr. pr. md. = kr. 15.400,- pr. år.

 

Åbningstider på skoledage fra kl. 13.20 til kl. 17.00. 
Åbningstider i skoleferie- og fridage fra kl. 08.00 til kl. 17.00. Sidste skoledag inden sommerferien lukker SFO 

kl. 12.00.

 

SFO holder åbent følgende skoleferieuger:

Uge 42 (efterårsferie)

Uge 7 (vinterferie)

Uge 26 (første uge af sommerferien)

Uge 27 (afhænger af antal tilmeldte)

Uge 31 (sidste hele uge af sommerferien)

Uge 32

 

For alle fire skoleferieuger gælder, at SFO er åbent såfremt der er tilmeldte børn, minimum 12 børn pr. uge. Tilmelding-
en sker til skolens kontor på særlige tilmeldingsblanketter.

 

Vær opmærksom på, at timebetaling til SFO er fleksibel men dyrere end den almindelige SFO sats, fordi skolen ikke modtager tilskud fra det offentlige til denne ordning.

 

Der kan vælges mellem følgende betalingsterminer:

1. Betaling i 11 månedlige rater, som betales forud omkring den 1. i måneden fra august 2016 til juni 2017.

2. Enkelttimer/timebetaling efter behov opgøres og betales normalt kvartalsvis bagud med kr. 75,- pr. time.

 

Ændring/udmeldelse af SFO kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.

 

SFO ture til svømmehallen på skoledage kræver særlig betaling på kr. 20,- pr. barn pr. gang. Betaling sker ved tilmelding.

 

Øvrige ture ”ud af huset” i SFO er typisk henlagt til skoleferieperioder, og der opkræves ikke særlig betaling til disse.