Opskrivning

 

 

Regler for betaling af skolepenge og SFO

 

Betaling af skolepenge m.m. kan kun ske via betalingsservice. Er betalingen ikke tilknyttet Betalingsservice, opkræves et fakturagebyr på kr. 100. Sidste rettidige indbetalingsdato er inden den 1. hverdag i måneden. Overskrides sidste indbetalingsdato påløber der et administrationsgebyr på kr. 100 pr. påbegyndt måned.

 

 ANSØG ONLINE > 

 

 

Skolepenge

 

Satserne for skolepenge for skoleåret 2018/2019 er:

1. barn kr. 2.025 pr. md. = kr. 22.275 pr. år

2. barn kr. 1.905 pr. md. = kr. 20.955 pr. år

3. barn kr. 1.705 pr. md. = kr. 18.755 pr. år

4. barn ingen skolepenge.

 

Betalingsterminer:

Betaling i 11 månedlige rater. Betales forud omkring den 1. i måneden fra august 2018 til juni 2019.

 

Skolepengene dækker alle normale udgifter til elevens skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger, papir m.m. Eleverne betaler dog selv for anskaffelse af og udgifter til:

1. Retskrivningsordbog.

2. Gyldendals røde ordbøger – eller en anden ordbog efter lærerens anvisning – til brug i fremmedsprogsundervisningen.

3. Ringbind.

4. Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer.

5. Udgifter forbundet med lejrskole og udflugter:

    1.-3. klasse: 2-3 dages ture ca. kr. 2.000.          

    4.-7. klasse: 4-5 dages ture ca. kr. 2.500.

    9. klasse: Udlandsture ca. kr. 5.000.

6. Fritidsundervisning.

7. Eleverne i 1.-4. klasse skal medbringe en tablet.

8. Eleverne skal fra 4.-9. klasse selv anskaffe en computer, som kan medbringes i skoletiden.

9. Klassekasse.

 

 
 

Miniforskolen

 

Satsen for Miniforskolen for skoleåret 2018/19 er:

Betaling er kr. 3.300 pr. måned i 11 månedlige rater afhængigt af starttidspunktet.

 

 

 

SFO 

 

Satserne for SFO 2018/2019 er:

Fsk.-3. klasse kr. 1.650 pr. md.

Fra 4. klasse kr. 900 pr. md.

 

Åbningstider på skoledage: kl. 12.30 til kl. 17.00.

Åbningstider på skoleferiedage: kl. 07.30 til kl. 17.00.

Sidste skoledag inden sommerferien: SFO lukker kl. 12.00.

 

SFO holder åbent følgende skoleferieuger:

Uge 42 (efterårsferie)

Uge 51 (mandag, tirsdag og onsdag – ugen op til jul)

Uge 7   (vinterferie)

Uge 27 (første uge af sommerferien)

Uge 28 (anden uge af sommerferien)

Uge 32 (sidste hele uge af sommerferien)

Uge 33

 

For alle skoleferieuger gælder, at SFO er åben såfremt, der er tilmeldte børn, minimum 12 børn pr. uge. Tilmelding sker via opslag på intranettet. Prisen pr. uge er kr. 300 uanset hvor mange dage, man benytter sig af og tilmeldingen er bindende. Gratis for Miniforskolen.

 

Der kan vælges mellem følgende betalingsterminer:

1. Betaling i 11 månedlige rater, som betales forud omkring den 1. i måneden fra august 2018 til juni 2019.

2. Enkelttimer/timebetaling betales efter faktisk fremmøde og opgøres og betales normalt kvartalsvis bagud med kr. 100 pr. påbegyndt time. Gælder også børn fra 4. klasse. Vær opmærksom på, at timebetaling til SFO er fleksibel, men dyrere end den almindelige SFO-sats. 

 

SFO-ture til svømmehallen på skoledage kræver særlig betaling på kr. 20 pr. gang. Betaling sker ved tilmelding i SFO. Øvrige SFO-ture ”ud af huset” er typisk henlagt til skoleferieperioder, og der opkræves ikke særlig betaling til disse.

 

Ændring/udmeldelse af SFO skal ske til skolens kontor med en måneds varsel til den 1. i måneden.

 

 

Friplads 

 

Friplads kan søges for skolepenge og SFO. Der skal ansøges for hvert nyt skoleår, dog senest 31. maj 2018. Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til skolens kontor og skal være vedlagt årsopgørelsen for 2017. Fordelingssekretariatet fastsætter for hvert skoleår retningslinierne for tildeling af fripladser.

 

 

Depositum 

 

Ved tilmelding betales et administrationsgebyr på kr. 450 pr. barn. Beløbet tilbagebetales ikke.

 

Ved indmeldelse i skolen/Miniforskolen betales et depositum. Dette beløb udgør kr. 6.000 pr. barn. Beløbet tilbagebetales ved skolegangens ophør i forbindelse med den endelige afregning.

 

Udmeldelse af skolen/Miniforskolen skal ske med 3 måneders skriftlig varsel til den 1. i en måned svarende til, at der skal betales for de 3 efterfølgende rater. Dette varsel gælder dog ikke i forbindelse med normal afslutning af skolegangen fra 9. klasse.