Karakterer 2018

 

 

9. klasse karaktergennemsnit 2017/2018

 
 
Fag:                                        
 
FP9:       
 

Dansk Læsning

8,2 (70)

Dansk Retskrivning

9,2 (70)

Dansk Skriftlig fremstilling

7,9 (70)

Dansk Mundtlig

9,7 (70)

Matematik Mundtlig

10,5 (23)

Matematik uden hjælpemidler

10,3 (70)

Matematik med hjælpemidler

10,0 (70)

Engelsk Skriftlig

9,8 (25)

Engelsk Mundtlig

10,0 (70)

Tysk Skriftlig

- (0)

Tysk Mundtlig

- (0)

Fysik/Kemi Samlet

- (0) 

Fransk Skriftlig

- (0)

Fransk Mundtlig

- (0)

Biologi Samlet

- (0)

Geografi Samlet

- (0)

Geografi Skriftlig

7,8 (25)

Historie Samlet

- (0)

Samfundsfag Samlet

- (0)

Samfundsfag Mundtlig

9,7 (45)

Kristendom Samlet

- (0)

Idræt Samlet

- (0)

Idræt Praktisk/mundtlig

10,5 (22)

Fysik/Kemi/Biologi/Geografi

Praktisk/mundtlig

 

9,9 (70)

Obligatorisk opgave 9. klasse

 

 

 

 

10. klasse karaktergennemsnit 2017/2018

 
 
Fag:                                        
 
FP10:       
 

Dansk Skriftlig fremstilling

6,0 (15)

Dansk Mundtlig

8,5 (15)

Matematik Skriftlig

8,0 (15)

Matematik Mundtlig

6,9 (15)

Engelsk Skriftlig

8,6 (15)

Engelsk Mundtlig

8,9 (14)

Tysk Skriftlig

7,4 (8)

Tysk Mundtlig

6,8 (4)

Fysik/Kemi Samlet

- (0)

Fysik/Kemi Mundtlig

7,3 (14)

Idræt Samlet

- (0)

Obligatorisk opgave 10. klasse