Bestyrelsens beretning

 

 

Formandens beretning 2019 

 

Kære allesammen,

Velkommen til den årlige ordinære generalforsamling på RpR. Det er ikke længe siden, at vi sidst var samlet, idet vi mødtes til den ekstraordinære generalforsamling i februar. Det er min opfattelse, at afholdelsen af den har bidraget med den ønskede ro, og vilje til at se fremad sammen.

 

Af samme årsag vil min beretning i år være relativt kortfattet. I februar redegjorde Peter Alnøe på glimrende vis for forløbet fra sidste års generalforsamling i maj 2018 og frem til februar i år. Jeg vil derfor koncentrere mig om perioden fra marts i år og fremad.Skal jeg sammenfatte mit indtryk af denne periode, er det, at der igen er kommet ro om skolen, og fuldt fokus på vores børn, og skolens fremadrettede udvikling.

 

Bestyrelsen har i sin tilgang til arbejdet valgt primært at se fremad. 

 

Der har været en god dialog med flere af de forældre, der enten havde forbeholdt sig til ret til at sagsøge skolen eller på anden vis havde udvist stor utilfredshed med den tidligere bestyrelse. Jeg er glad for at kunne fortælle, at møderne er forløbet i en god ånd, og alle er nu enige om at se fremad. 

 

Pressedækningen er stilnet af, hvilket efter bestyrelsens opfattelse, er en fordel med henblik på at skabe ro efter et turbulent efterår. Det kan muligvis  ikke undgås at der vil være opfølgere fra pressens side, men dette må vi tackle hen ad vejen.

 

Bestyrelsen har etableret en række arbejdsgrupper for at skabe fleksibilitet og effektivitet. De primære fokusområder for hver af grupperne er:

 

  • Arbejdsgruppen ”Økonomi” har haft travt med at støtte ledelsen i udarbejdelsen af årsregnskabet for 2018, som vi kommer tilbage til senere. Herudover fokuserer gruppen på løbende at støtte ledelsen i arbejdet med budget-opfølgning i løbet af året.
  • Arbejdsgruppen ”Kommunikation” har fokuseret på at orientere jer forældre i højere grad end tidligere sket. Dels via korte referater af vore bestyrelsesmøder, dels via afholdelse af det første dialogmøde i starten af april. Næste dialog møde er planlagt til den 18. juni.
  • Arbejdsgruppen ”Governance” har haft fokus på to ting. Afholdelse af aftenens generalforsamling, samt opdatering af skolens vedtægter, idet disse trængte til en justering op til 2019-standard, bl.a. med henblik på at sikre færre omkostninger til afholdelse af generalforsamlinger fremadrettet.
  • Arbejdsgruppen ”Kontakt med interessenter” har primært haft fokus på de tidligere nævnte samtaler med forældre, og vil fremadrettet løbende stå til rådighed for lignende behov.
  • Arbejdsgruppen ”Fundraising” ser i første omgang efter konkret projekter skolen kunne tænke sig at gennemføre. Når sådanne projekter er defineret vil næste skridt være at afsøge funding muligheder.
  • Arbejdsgruppen ”Events” har fokuseret på planlægning af sensommerens markedsdag, og er herudover i gang med yderligere initiativer.

 

Vi er i gang med at opbygge et nyt ledelsesteam. Et enkelt medlem, Lasse, valgte få uger efter start at stoppe, af personlige årsager. Vi er nu i gang med at finde en ny pædagogisk leder – Lotte siger mere om dette.  

 

Bestyrelsen er nu primært fokuseret på at støtte ledelsen i det fremadrettede arbejde med skolen. 

 

  • Fokus er bl.a. på antallet- og kvaliteten af vikartimer. 
  • Stemningen i lærerkollegiet er god, lærerne er ovenpå efter en for dem meget hård periode nu ser fremad, og er glade for den arbejdsro og positive stemning der har indfundet sig efter generalforamlingen.

 

For det næste år ønsker bestyrelsen at der fortsat levnes ledelsen ro til at udvikle skolen bedst muligt. Det kræver at vi forældre udviser fortsat tillid til ledelsen, og ikke bruger al vores tid på at kritisere småting, men i stedet lader ledelsen få arbejdsro til at håndtere skolens daglige udvikling. 

 

Vi fra bestyrelsen skal nok være inde over tingene på vegne alle os forældre, og så har vi alle som forældre også et ansvar for at sikre en god hverdag for lærerne og bakke op om det vigtige arbejde, de hver dag gør for vores børn. Det er vigtigt, at denne opbakning også kommer til udtryk gennem vores adfærd og tone over for lærerne.

 

Bestyrelsen har lovet jer forældre, at vi vil være mere kommunikerende og åbne end det tidligere har været tilfældet. Det har vi gjort bedst muligt siden februar, og  jeg håber, det er blevet værdsat af jer. 

 

Når det er sagt, så er det også vigtigt at sige, bestyrelsen ikke kommer til at informere jer i et væk om alle mulige ting der sker på skolen. Ledelsen driver skolen i hverdagen, og sparrer med bestyrelsen når nødvendigt. 

 

De af jer der ønsker at være så velunderrettede som muligt, opfodres til at møde op til vore løbende dialogmøder. Det næste afholdes som nævnt tirsdag den 18. juni kl. 19.

 

Nu går vi mod sidste skoledag for 9. klasserne, eksamenstid og sommerferie. Når vi mødes igen i august måned, er det et helt specielt skoleår på RpR der begynder, idet vi til marts 2020 sammen kan fejre skolens første 100 år.

 

Tak for ordet!

---oOo---