Nyt fra bestyrelsen

 

 

Kære Forældre på RpR

  

På informationsmøderne i september fortalte vi om et forventet underskud på ca. DKK 1 mio. for RpR i 2018 som følge af primært færre børn end budgetteret i både mini-forskole og forskole samt ingen 10. klasse. Skolens bestyrelse, ledelse og personale har siden arbejdet på at finde besparelser uden at afskedige lærere eller fjerne undervisningsmidler. Dette er lykkedes således, at det samlede resultat forventes forbedret med ca. DKK 400.000 i forhold til det tidligere udmeldte.

 

På informationsmødet den 17. september var der ønske om at få tilsendt status på RpR’s regnskab. Som aftalt vedhæftes oversigt over skolens økonomi per 30.9.2018 samt estimat for hele 2018.

  

RpR har generelt en god økonomi og derfor kan det forventede underskud for 2018 absorberes, men bestyrelsen arbejder nu med skolens ledelse for at få budget for 2019 på plads, som vil sikre at skolens årlige økonomi bringes tilbage i en positiv balance.

  

Hvis der er spørgsmål til vedhæftede er du velkommen til at skrive til os på bestyrelsen@rpr-skole.dk.

   

Mange hilsner


Bestyrelsen

 

 

Budget (pdf) >