Selvevalueringsmodellen

 
Skolens forældrekreds og bestyrelse har på generalforsamlingen maj 2011 besluttet at lade tilsynet på skolen ske ved den såkaldte ”Selvevalueringsmodel”.
 
 

Over en treårig periode fra august 2012 til august 2015 vil skolen foretage evaluering på flg. områder: 

 

Kapitel 1. Skolens profil (pdf)

Kapitel 2. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen (pdf)
Kapitel 3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
Kapitel 4. Elevens alsidige udvikling (pdf)
Kapitel 5. Frihed og folkestyre (pdf)
Kapitel 6. Tilbud om undervisning i 10. klasse (pdf)
Kapitel 7. Specialundervisning
Kapitel 8. Dansk som andetsprog
Kapitel 9. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet (pdf)
Kapitel10. Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af  undervisningen (pdf)
Kapitel11. Samlet vurdering og handleplan
 
 

Tidsplan for den 3-årige evalueringsperiode:

 

Tidsplan (pdf)