Skolelederens forord 2016/2017

 

Velkommen til Rungsted private Realskole

 

Hovedindgangen til Rungsted private Realskole signalerer på værdig vis adgangen til ”lærdommens hus” med en klar forventning om, at man, når man befinder sig her, skal gøre sig umage for at præstere – hvad enten man er leder, lærer eller elev.

 

På Rungsted private Realskole har vi en lærerstab, som er rustet til at leve op til skolens overordnede mål: At danne og at uddanne. Det gøres bedst i rolige rammer med tid til omhu og en vis grad af ydmyghed.

 

Ser vi på skolens pædagogiske og faglige tilbud, har det været et begivenhedsrigt år. Hverdagens faglige fordybelse har fyldt mest, men vi har også prioriteret spændende arrangementer, ekskursioner og lejrskoler, der er med til på flere måder at åbne elevernes øjne, således at de i et bredere spektrum får et mere nuanceret syn på sig selv og deres omgivelser. Vi har forsøgt via en veldoseret kombination af boglighed, kreativitet, fysisk fokus og sælsomme øjeblikke at udvide elevernes perspektiv. Vi håber meget, at det er dét indtryk, I vil stå tilbage med efter at have læst denne årsberetning.

 

Indtrykket af et enestående skoleår, hvor eleverne både fysisk – men i særlig grad også mentalt er vokset meget. Lærernes og pædagogernes tilgang til dagen har betydet, at børnene virkelig har taget god næring af den alsidige læring.

 

Vi har ventelister til de fleste klassetrin og har set os nødsaget til at lave samtale- og optagelsesstop. Den store efterspørgsel glæder os selvfølgelig meget. Når nye elever er startet, kommer de til en opfølgningssamtale efter 3 måneder. Langt de fleste fortæller, at de er glade for skiftet, at det er noget af det bedste, der er sket dem. Her glæder de sig til at komme i skole, og det er SÅDAN, det skal være.

 

Trivsel er et must for at lære, men det handler imidlertid ikke kun om at have det godt med  kammerater og lærere. Trivsel er også at møde passende modgang – om dagligt at  blive udfordret fagligt og socialt samt at være tvunget til at udøve kreativitet i mødet med problemer.

 

Eleverne på Rungsted private Realskole sætter stor pris på en hverdag, der emmer af læring. En hverdag, hvor ”vi hilser hinanden hver morgen med liv og fællessang.” En hverdag, hvor ”ånden er den samme hos store som hos små, en undren over det sete og glæden ved at forstå.”

 

At dygtiggøre sig kræver hård træning, det gælder også, når eleverne skal lære at læse, skrive og regne. Vi har på mange måder en traditionel tilgang til læring, som skal forenes med tid til fokus på trivsel, social ansvarlighed og vidsyn. Tid til det enkelte barn hvor hjørnestenene bliver selvrefleksion og selvstændiggørelse. ”Viden uden visdom er lærdom uden sjæl.”

 

Vi skal positionere os på værdier, holdninger og pædagogik,

ellers er vi som privatskole truet på vores eksistens og vores mission. Gør vi det, føler jeg mig overbevist om og tryg ved, at Rungsted private Realskole vil forblive en vigtig del af skolebilledet både lokalt, regionalt og på landsbasis.

 

Vi skal gøre, hvad vi siger og sige, hvad vi gør. Med dette in mente bestræber vi os hermed på sammen at ”få leg og musisk glæde til at forenes med tabel.”

 

René Leiholm, Skoleleder