Skolevejledning

 

Skolevejleder Anne-Merete Kisum
 
 
Som et led i skolevejledningen udfærdiges en "uddannelsesbog" for hver enkelt elev på skolen. Uddannelsesbogen udarbejdes i løbet af 8., 9. klasse. Eleverne kommer til en personlig samtale 2 gange om året. For at hjælpe med at give eleverne en idé om deres egne muligheder i fremtiden råder skolen over de nyeste "vejledningsværktøjer". I skoleforløbets ældste klasser arrangeres desuden: Besøg på uddannelsesmesser. Orienteringsaften med gæstelærere og "gamle elever". *2 besøgsdage på HTX, HHX eller gymnasium. Eleverne overværer og deltager i undervisningen. *3 dage på Eud-uddannelserne (frisør, kok etc.) Foredrag med gæstelærere fra erhvervslivet. Besøg på fx Hotel- og restaurantskolen.

 

 

*Vores nærmeste samarbejdspartnere er her:
 

 

Ungdomsuddannelse

 

En del af skolevejledningen - en del af dit skoleliv

 

Efter 9./10. klasse skal eleverne tage stilling til, hvilken ungdomsuddannelse de ønsker at fortsætte med.


For at ruste eleverne bedst muligt til dette store valg, arbejdes der med at formulere nogle af de unges tanker om sig selv og fremtiden. Alt, hvad der arbejdes med, skrives ned i “uddannelsesbogen”, der er kladden til den omfattende UDDANNELSESPLAN, der skal vedlægges ansøgningsskemaerne til ungdomsuddannelserne.

 

Planen kan i øvrigt hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Det er UDDANNELSESPLANEN, rektor og studievejlederne læser på det enkelte uddannelsessted for at få et lille indblik i, hvilken elev der gemmer sig bag den formelle ansøgning.

 

 

Erhvervspraktik

 

Et tilbud i 9. og 10. kl.

 

Skolen afholder hvert år praktikuge, hvor eleverne kan komme ud på en virksomhed o. lign. Som udgangspunkt skal eleverne dog selv sørge for at skaffe sig en praktikplads.


I 9. klasse kommer eleverne 1 uge i praktik. Det er hensigten at give eleverne en mulighed for at lære arbejdsmarkedet at kende ved at arbejde "inden for murene" i en virksomhed i en uge. I praktikugens løb skal der føres en slags dagbog, "REFLEXEN", der siden danner baggrund for evalueringen af praktikforløbet. Efter praktikopholdet laver eleverne et foredrag om deres oplevelser i både dansk, engelsk og tysk.  Jeg hører meget gerne fra forældre, der evt. kan tilbyde en praktikplads til vores elever.

 

 

Med venlig hilsen
Anne-Merete Kisum - Træffes på 45 16 06 96