IMG_0253-web.jpg

 

Samarbejde mellem hjem og SFO

 

For at forældrene kan få en fornemmelse af, hvordan børnene trives på ØnskeØen, har vi organiseret samarbejdet mellem hjemmet og SFO således:

 

Vi lægger stor vægt på den daglige dialog med forældrene. Beskeder  vedr. fridage og sygdom gives til ØnskeØen telefonisk eller ved E-mail – vi tjekker ikke mail efter kl. 12.00. Kontaktinfo findes på sidste side.

 

Ud over den daglige dialog foregår kontakten mellem SFO og familierne via opslag på ØnskeØen og opslagstavlen på intranettet samt sedler med hjem. Skole og SFO afholder informationsmøde for kommende børns forældre. 

 

Derudover deltager ØnskeØen-repræsentanter til forældresamtalerne i forskoleklasserne og afholder fælles forældremøde når der viser sig behov for det.