Samarbejde mellem hjem og SFO

 

For at forældrene kan få en fornemmelse af, hvordan børnene trives i fritiden på skolen, har vi organiseret samarbejdet mellem hjemmet og SFO således:

Vi lægger stor vægt på den daglige dialog med forældrene. I situationer, hvor det virker naturligt at holde egentlige samtaler, stiller vi os naturligvis til rådighed for dette. Vi prioriterer samtaler når bekymringer og problematikker er aktuelle. Samtalerne sker på initiativ fra såvel forældre som fra de ansatte.

 

Vi ser forældresamarbejdet som et forhold, hvor forældre og ansatte er medspillere, for børnenes skyld.