IMG_1747-web.jpg

 

Kontaktvoksne

 

På ØnskeØen har vi ingen ’stuer’ og derfor heller ingen stuepædagoger. Vi har delt børnene op i grupper, og til hver gruppe er der en eller flere voksne tilknyttet. Det er den/de voksnes opgave at have den primære viden om børnene
i den pågældende gruppe. 

 

Børnegruppernes sammensætning er ofte lig med de klasser, de går i på skolen. De voksne på de respektive årgange kan deltage ved skole/hjem samtaler og i andre fora, hvor deling af de voksnes viden om børnene giver mening i forhold til børnenes trivsel og alsidige udvikling i øvrigt.