Velkommen til vores nye hjemmeside!

Kære forældre, elever og fremtidige familier på Rungsted private Realskole.
Det er med stor glæde og stolthed, at jeg byder jer velkommen til vores nye hjemmeside.

Vores mål har været at skabe en platform, der ikke blot er visuelt tiltalende, men også forbedrer vores evne til at kommunikere og dele vigtig information. Vi ønsker, at hjemmesiden bliver et dynamisk opslagsværk, som I nemt kan bruge til at finde relevante informationer, uanset om I allerede er en del af vores skolefællesskab eller overvejer at blive det.

Juni er en måned fuld af liv og aktivitet her på Rungsted private Realskole. Uanset om jeg går forbi legepladsen, hvor elevernes leg og latter fylder luften, eller jeg observerer den spændte forventning blandt vores 9. årgang, som er i gang med deres mundtlige afgangsprøver, er det tydeligt, at vores skole er et sted, hvor udvikling og læring blomstrer.
Vores 8. årgang er travlt beskæftiget med deres første prøver i de praktiske og musiske fag, hvilket markerer en spændende ny begyndelse for dem. Vores små miniforskoleelever er også ved at finde sig til rette og vil snart være en integreret del af vores skole, et skridt der markerer begyndelsen på deres uddannelsesrejse på Rungsted private Realskole.

Vores dygtige og dedikerede lærere, pædagoger og SFO-personale er kernen på Rungsted Private Realskole. De er fagligt yderst kompetente og relationelt stærke, og de arbejder hver dag målrettet for at tilpasse undervisningen til hver enkelt elevs behov, hvilket understreger værdien af vores forpligtende fællesskab.

Vores personale på skolen går ud over det sædvanlige i deres bestræbelser på at skabe et miljø, hvor eleverne ikke blot lærer, men også udvikler sig som hele mennesker. De skaber rammer, hvor eleverne føler sig sete og hørte, og hvor de kan udfolde deres nysgerrighed og opnå nye akademiske højder.

Med lanceringen af denne hjemmeside ønsker vi at styrke forbindelserne mellem hjem og skole og gøre kommunikationen så åben og tilgængelig som muligt. Jeg håber, at I vil finde hjemmesiden informativ og brugervenlig, og at den vil blive et værdifuldt værktøj for alle i vores skolefællesskab.

Vi ser frem til at fortsætte med at skabe et miljø præget af respekt, tillid, ansvarlighed og nysgerrighed, hvor vi sammen skaber fremtidens rollemodeller.

Venlige hilsener fra

Lotte Ostenfeld
Skoleleder, Rungsted Private Realskole