unspecified.jpg

 

En kort beskrivelse af ØnskeØen

  

ØnskeØens mål er overordnet at; Børn, forældre og ansatte skal være glade for at være her.

 

ØnskeØens mål overfor den ansatte er at være en arbejdsplads den ansatte er glad for at være ansat på, hvor den ansatte trives, og får mulighed for at udvikle sine faglige og personlige kompetencer i en rar kollegial atmosfære.

 

Tiden på ØnskeØen er børnenes fritid. Vi mener, det er vigtigt, at børnene har medindflydelse i forhold til de aktiviteter, det tilbydes på ØnskeØen, og at det er frivilligt at deltage i disse. Legen spiller en vigtig rolle bl.a. i forhold til at skabe venskaber og forståelse for hinandens forskelligheder.

Vi ønsker at skabe nogle rammer, hvor børnene styrkes i troen på egen kunnen, og hvor nærhed og omsorg vægtes højt. Samtidig skal børnene opleve ØnskeØen som et trygt og rart sted, hvor de har mulighed for udvikling og for at blive styrket i deres videre børneliv.

 

Som et led i udviklingen af ØnskeØen har vi etableret Junglen (Skov- og natur SFO), der er en afdeling under ØnskeØen. 

 

Download Junglen-folder (pdf)

 

Børnene har i fællesskab mulighed for at skabe deres egne projekter og idéer, og derigennem præge deres hverdag på ØnskeØen. Børn og voksne holder løbende børnemøder, hvor aktiviteterne planlægges. Det er igennem medindflydelse, at børnene bl.a. lærer at have et fælles ansvar, at samarbejde, at føle ejerskab og blive anerkendt, hvilket vi tror på vil styrke deres selvværd og sociale kompetencer.

 

"Velkommen til ØnskeØen" indeholder ikke nogen årsplan, da mange af aktiviteterne jf. ovenstående tager udgangspunkt i børnenes ideer og behov, og på den måde lægger op til en stor grad af spontanitet i det daglige arbejde. Projekter o.a. kommunikeres via intranettet og opslag på ØnskeØen. Alle informationer om særlige arrangementer, ture ud af huset med mere, vil blive offentliggjort via opslag på ØnskeØen og intranettet.

 

"Velkommen til ØnskeØen" indeholder desuden forskellige praktiske oplysninger og informationer.

 

Vi ønsker alle børn, forældre og ansatte velkommen
og god fornøjelse med tiden på ØnskeØen.

 

Venlig hilsen

Otto Christensen