Forord

  

Med "Velkommen til SFO ØnskeØen" på Rungsted private Realskole samt dette website vil vi give et indblik i, hvilke normer og værdier der ligger til grund for den måde vi arbejder på.

 

 

Tiden i SFO er børnenes fritid. Vi mener, det er vigtigt, at børnene har medindflydelse i forhold til de aktiviteter, der tilbydes, og at det er frivilligt at deltage i disse. Hver dag byder på en vifte af forskellige aktiviteter, aktiviteter børnene som udgangspunkt frit kan vælge imellem. 

 

Legen spiller en vigtig rolle bl.a. i forhold til at skabe venskaber og forståelse for hinandens forskelligheder. Vi ønsker at skabe nogle rammer, hvor børnene styrkes i troen på egen kunnen, og hvor nærhed og omsorg vægtes højt. Samtidig skal børnene opleve ØnskeØen som et trygt og rart sted, hvor de har mulighed for udvikling og for at blive styrket i deres videre børneliv.

 

Børnene har i fællesskab mulighed for at skabe deres egne projekter og idéer, og derigennem præge deres hverdag. Det er igennem medind-flydelse, at børnene bl.a. lærer at have et fælles ansvar, at samarbejde, at føle ejerskab og blive anerkendt, hvilket vi tror på vil styrke deres selvværd og sociale kompetencer.

 

Velkommen til SFO ØnskeØen indeholder ikke nogen årsplan, da mange af aktiviteterne jf. oven-stående tager udgangspunkt i børnenes ideer og behov, og på den måde lægger op til en stor grad af spontanitet i det daglige arbejde. Projekter o.a. kommunikeres via intranettet og opslag.

 

Alle informationer om særlige arrangementer, ture ud af huset med mere, vil blive offentliggjort via opslag på og via klassernes opslagstavle på forældreintra.

 

Velkommen til SFO ØnskeØen indeholder desuden forskellige praktiske oplysninger og informationer.

 

Vi ønsker alle børn, forældre og ansatte velkommen og god fornøjelse med tiden i SFO ØnskeØen på Rungsted private Realskole.