Miniforskolen på RpR

  

Miniforskolen er for børn fra årgang 2012/13

 

Vores helårige Miniforskole starter fredag d.11.august kl. 10. Med Miniforskolen ønsker Rungsted private Realskole, at lette overgangen fra børnehaven til Forskolen (0. klasse) og give de skoleklare børnehavebørn et alternativ.

 

Målet er, at skabe de allerbedste rammer for barnets alsidige sociale og faglige udvikling. I løbet af tiden i Miniforskolen og Forskolen indføres barnet gradvist i skolens daglige liv med dens traditioner, fællesskaber og rutiner, og langsomt bygges der bro mellem børnehavens uformelle læringsmiljø til den formelle fagopdelte undervisning.

 

I løbet af Miniforskoleåret arbejdes der med emner, der har et socialt, motorisk, vidensmæssigt og sprogligt fokus. Hvert barn skal udvikle sig fagligt, socialt og personligt i en fælles ramme. 

Forskning viser, at yngre børns sprogkompetencer forudsiger deres læsekompetencer i skolen.  Derfor arbejder vi bevidst med både kvaliteten og kvantiteten af den daglige sproglige interaktion i Miniforskolen. Børnene vil møde et rigt sprogmiljø med stor sproglig variation og mangfoldighed for at kunne få det sproglige input og det sproglige samspil, der skal til for at de kan udvikle sproget bedst muligt.  

 

Hver dag starter kl. 8:30 med morgensang for alle børn i Miniforskolen.

Fra 8:30 – 13:00 er undervisningen tilrettelagt sådan, at den styrede leg vil være et af de primære værktøjer til at øge barnets faglige færdigheder. At undervise og lære gennem leg giver plads til fantasi, innovativ tænkning og følelser, hvilket er vigtigt for at fastholde det lærte og samtidig bevare lysten til at lære mere.

 

Børn der starter i Miniforskolen på Rungsted private Realskole kommer med mange forskellige kompetencer og erfaringer, som de har opnået i de daginstitutioner, hvor de kommer fra.  For børnene og for Rungsted private Realskole har det en kæmpe værdi, at vi i Miniforskolen får skabt et fælles grundlag, som barnet og gruppen har med sig videre op gennem skoleårene.

 

I Miniforskolen lærer børnene, at indgå i forskellige fællesskaber, hvad er en god kammerat, og hvordan fællesskabet kan give barnet tryghed og identitet. 

Det er her, man bliver set og hørt, ligesom man selv hører og lytter.  

 

Miniforskolebørnene hjælpes og guides i at tage ansvar for og have overblik over sine egne ting, bl.a. rygsæk og vide, hvad der er i den, og hvad det skal bruges til samt mestre af- og påklædning. Det giver selvtillid at være selvhjulpen, og barnet kan bruge sin energi på relationer, leg og læring.

 

 

Fra børnehave til Rungsted private Realskole

 

En tryg overgang for børnene via et stærkt samarbejde mellem RpR og børnehaven samt
RpR og de kommende Miniforskoleforældre.
 

 

 

På Rungsted private Realskole tager vi en række tiltag, der medvirker til at skabe en god og tryg start for det enkelte barn.

 

Vi inviterer kommende Miniforskoleforældre til informationsmøde mandag den 27. marts kl. 17:00 i skolens kantine. Her er der mulighed for at høre om og opleve skolen, tale med skolens ledelse og mærke om RpR er det rigtige valg for jeres barn. 

 

Det er også muligt at få en individuel samtale om skolestart med skoleledelsen. En samtale kan ofte give svar på en del af de tanker, man som forældre går med i forbindelse med det vigtige skolevalg.

 

Nogle forældre kan have behov for en overleverings-samtale, hvor barnets primære pædagoger samt forældrene deltager sammen med en ledelsesperson 

og AKT-vejlederen fra RpR. Ved overleveringssamtalen formidles den professionelle viden og de oplysninger om barnets liv, der er relevante for en god skolestart.

 

Rungsted private Realskole modtager endvidere overleveringsskemaer fra forældre og daginstitutioner 

samt tegninger fra barnet inden opstart. Skemaer og tegninger bruges som grundlag for, hvordan vi møder det enkelte barn, og hvis der er særlige hensyn, vi skal være opmærksomme på i forbindelse med opstarten.

 

 

Tæt samarbejde mellem årgangene

 

I et samarbejde mellem Miniforskolen, Forskolen og indskolingslærerne vælges og planlægges emner, således at disse ses fra nye vinkler, uddybes og udvikles fra Miniforskolen til Forskolen og videre i indskolingen. Vores Miniforskole- og Forskolepersonale deltager i fagudvalgene i indskolingen i hhv. dansk og matematik, dette samarbejde giver en styrket faglighed og kontinuitet i undervisningen. 

 

 

Skole/hjem-samarbejdet

 

På Rungsted private Realskole er vi er utrolig stolte og glade for det samarbejde, vi har med forældrene – vi prioriterer det højt. Når forældre melder sit barn ind på Rungsted private Realskole,  siges der samtidig ja til aktivt og loyalt at bakke op om skolens værdigrundlag og at engagere sig i skolens fællesskab, hvilket betyder at man forpligter sig til at møde op til forældremøder, samtaler og andre skolearrangementer. Forældregruppen på RpR forventes også at tage ansvar for hinandens børn og klassen sociale liv som helhed.  Forældrenes evne til at samarbejde med lærerne og hinanden har stor indflydelse på en god trivsel i klasserne. 

 

 

Mini-SFO'en

 

Eleverne i Miniforskolen har deres egen SFO, med den personalegruppe de kender fra om formiddagen. I løbet af foråret inviteres Miniforskolebørnene på ØnskeØen, skolens SFO, så de langsomt kan lære den at kende og trygt kan bevæge sig rundt der. Inden sommerferien vil alle Miniforskolebørnene kunne gå på ØnskeØen lige så ofte, de har lyst.

 

 

Miniforskolen starter op to gange årligt:

 

Fredag den 11. august 2017 kl. 10

Torsdag den 4. januar 2018 kl. 10

 

Praktisk info

Miniforskolen på RpR holder til i pavillonerne ved Æblehaven. 

For mere information kontakt skolen på telefon: 45 86 32 81.

 

Åbningstider

Miniforskolen åbner hverdag kl. 7:30.

Undervisningen kl. 8:30-13:00 (onsdag fra kl. 9:00-13:00).

Mini-SFO’en og SFO ØnskeØen åbner fra kl. 13:00-17:00.