Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø – Ungdommens Uddannelsesvejledning – vejleder om uddannelse og erhverv i samarbejde med skolens ledelse og lærere.

UU-vejleder Lone Olesen Roffler træffes på skolen alle hverdage efter aftale, og har kontor i kompetencecentret.
Desuden på alle hverdage på mobil 7268 4466 eller via mail: lone@uu-sjaelsoe.dk

Vejlederen har:

• en bred og dyb viden om uddannelsessystemet, kvalifikationskrav og muligheder
• overblik over adgangskrav, dispensationer og muligheder for støtte
• kompetence til at helheds- og målgruppevurdere
• teoretisk baserede spørge- og lytteteknikker, som bidrager til elevernes indsigt, refleksion, afklaring og        handling i forhold til uddannelse
• evnen til at skifte mellem ekspert- og facilitatorrolle.

Vejledning i 7.-9. klasse

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår bl.a. som:
• kollektiv vejledning for alle (vejlederen besøger klassen)
• individuel vejledning og gruppevejledning samt aktuelle vejledningsinitiativer, der understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

• obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse
• eventuelle brobygningsforløb i 9. klasse
• erhvervspraktik i 8. klasse
• initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
• overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet
• gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg
• information til forældre på forældreaftener og på Intra
• information om vejledningsportaler som f.eks. evejledning.dk, www.ug.dk etc.

UU-Sjælsø er et samarbejde mellem Allerød og Hørsholm kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25 år (KUI) samt grundskoleelever i Rudersdal. Læs mere på www.uu-sjælsø.dk.

Karakterskala

På Rungsted private Realskole modtager eleverne karakterer fra 1.-9. klassetrin. Fra og med 6. årgang modtager eleverne standpunktskarakterer efter 7-trinsskalaen. Læs mere om karakterbeskrivelserne ved at klikke herunder.

Læs mere her

Nyheder

Nyt fra skolelederen

Læs mere her

Eksamen og sidste skoledag

Læs mere her

Skolestart 15. august 2024

Læs mere her