Rungsted private Realskole er mobilfri skole

Med det nye tiltag ønsker vi at give eleverne nogle andre sociale vaner for hermed at skabe en ny “frikvarterskultur” samt at give større opmærksomhed og koncentration i timerne. Det nye initiativ er evalueret af eleverne og i lærerkollegiet i slutningen af skoleåret 16/17. Det er modtaget særdeles positivt. Ordningen er gjort permanent fra skoleåret 17/18.

Når eleverne møder ind om morgenen, afleverer de deres telefoner i klassens “mobilskab”. Efter sidste lektion bliver “mobilskabet” låst op, og eleverne får udleveret deres mobiltelefoner. Det er ikke muligt at få mobilen udleveret i spisepausen.

Den digitale teknologi er kommet for at blive, og vi ønsker ikke at “vende udviklingen”. Den enkelte lærer kan naturligvis stadig tænke telefonerne ind i undervisningen i det omfang, vedkommende finder det relevant og givtigt.

 

Trivsel

På RpR ser vi god trivsel som forudsætning for, at børn kan udvikle sig optimalt. RpR er et sted, hvor der er rart at være, hvor man omgås på en værdig måde og behandler hinanden med respekt. Forskelligheden ved hvert barn og den enkelte familie, ses som en styrke i skolens fællesskab og en unik mulighed for at lære af og om hinanden. Rungsted private Realskole tolererer ikke mobning, og det er vores målsætning at være fuldstændig mobbefri.

Læs mere her

Nyheder

Nyt fra skolelederen

Læs mere her

Eksamen og sidste skoledag

Læs mere her

Skolestart 15. august 2024

Læs mere her