Målsætning i undervisningen

På Rungsted private Realskole følger vi Undervisningsministeriets læseplaner i samtlige fag. Herunder følger en oversigt over, hvordan den overordnede undervisning i hovedfagene dansk, matematik og engelsk planlægges og struktureres.

Læseplaner for samtlige fag kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Målsætning i undervisningen: Dansk

Rungsted private Realskole har valgt at følge undervisningsministeriets læseplan: Fælles mål, dansk.
I forbindelse med faget dansk bør det bemærkes, at Rungsted private Realskole er en boglig skole.

Vi lægger særlig vægt på, at eleverne udvikler evnen til at fordybe sig. Vi mener også, at det er vigtigt, at eleverne både kan arbejde selvstændigt samt indgå i forskellige samarbejdsfællesskaber.
Det er vores ønske, at eleverne udvikler en god paratviden i de områder, de er blevet undervist i.

Målsætning i undervisningen: Matematik

Der indledes en læringsproces, hvorved eleverne ledes frem til at kunne forstå og anvende det matematiske sprog og begreber.

Eleverne skal lære at ”oversætte” hverdagssituationer til matematisk sprog og modeller og lære at bruge matematikken som et nødvendigt værktøj i dagligdagen, hvorfor forståelsen af regningsarterne er en vigtig forudsætning for dette.

– Undervisningen sigter på at give eleverne et værktøj, der kan være brugbart i resten af deres liv.
– Hovedregning, lommeregner og skriftlige notater indgår i et samspil med tallene.
– Der arbejdes med matematik som et eksperimenterende fag, hvor også opgaver fra natur/teknik inddrages.
– Geometri indledes med iagttagelser af dagligdags ting. Specielt betragtninger om form, symmetri og størrelse inddrages.
– Arbejde med multiplikation forberedes ved hjælp af simple modeller.
– Aktiviteter omkring måling af afstande, flade, rum og vægt indledes.
– Sandsynlighedsberegning indføres ved hjælp af spil og eksperimenter. Der gøres indledende erfaringer med tilfældighed og chance.
– Datamaskinen inddrages, hvor det er muligt – som en hjælp til indlæring og forståelse.

Hovedområderne for undervisning i matematik på alle skolens klassetrin er:

Tal og algebra
Geometri
Statistik og sandsynlighedsregning

Der undervises således, at disse discipliner belyser og støtter hinanden, så talbegrebet kommer til at stå som det centrale.

 

 

Medarbejdere

Børnene møder i deres hverdag mange af vores kompetente og engagerede lærere, pædagoger og øvrige personale, som følger børnenes trivsel og faglige udvikling tæt. Ud over lærere og pædagoger har vi mange medarbejdere, som bidrager til at skabe de bedste rammer og den ideelle dagligdag for børnene – lige fra rengøringspersonale og pedeller, til administrationen og vores vikarer.

Læs mere her

Nyheder

Nyt fra skolelederen

Læs mere her

Eksamen og sidste skoledag

Læs mere her

Skolestart 15. august 2024

Læs mere her