Velkommen til
Rungsted private Realskole

Værdigrundlag

Værdierne skal kunne sanses i hverdagen. De skal give mening og mærkes. Man skal ville dem og have respekt for dem - værdierne skal bære skolen. At gå i skole på Rungsted private Realskole handler om at finde rum for faglig fordybelse, nysgerrighed og oplevelser, for trivsel, engagement og velvære. Det handler om at skabe relationer mellem mennesker og verden; om hvordan vi sætter spor og præger verden, og om hvordan verden præger os.

Læs mere om vores værdigrundlag her

Nyheder

Nyt fra skolelederen

Læs mere her

Eksamen og sidste skoledag

Læs mere her

Skolestart 15. august 2024

Læs mere her

Miniforskolen på RpR

I løbet af tiden i Miniforskolen og Forskolen indføres barnet gradvist i skolens daglige liv med dens traditioner, fællesskaber og rutiner, og langsomt bygges der bro mellem børnehavens uformelle læringsmiljø til den formelle fagopdelte undervisning.

Læs mere om vores Miniforskole

Vigtige datoer

15. August

Første skoledag 2024

5. September

Markedsdag

9. September

FN´s læsedag

11. Oktober

Motionsdag

14. Okt - 20. Okt - uge 42

Efterårsferie

18. November - 22. November

Novemberuge

28. november

Juleklippedag Fsk. – 5. årgang

13. December

Lucia

21. December

Juleindledning

22. December - 5. Januar

Juleferie

7. Januar

Miniforskolen – første skoledag

7. Februar

Fastelavn Fsk. – 4. årgang

10. Februar - 16. Februar
Uge 7

Vinterferie

28. Februar

Skolens fødselsdag – 105 år (2. Marts)

19. Marts

Matematikkens dag

25. Marts - 1. April

Påskeferie

9. Maj - 12. Maj

Kristi himmelfartsferie

22. Maj

Sidste skoledag 9. årgang

28. Maj

Sidste skoledag 8. årgang

9. juni

2. Pinsedag

Webshop

I samarbejde med Craftshop har vi udviklet en kollektion med skolens logo og navn påtrykt. Som elev på Rungsted private Realskole har man derfor mulighed for at købe diverse merchandise. Klik herunder for at se det store udvalg.

Se mere her