Skolens sang

Melodi: Nu lyser løv i lunde

1. vers
En skole skabt i frihed
med plads for tankens flugt.
Med grund i traditioner
og mod til varsom tugt.
Vi hilser dig hver morgen
med liv og fællessang.
Du fylder os med forventning
til dagens skolegang.

2. vers
Du byder os det hele
i mark og klasserum,
fra andemor i parken
til matimatikum.
Og ånden er den samme
hos store som hos små:
en undren over det sete
og glæden ved at forstå.

3. vers
Men viden uden visdom
er lærdom uden sjæl.
Lad leg og musisk glæde
forenes med tabel.
Det er vort mål i skolen,
og krones det med held,
forbindes skolen med livet
til vort og andres vel.

 

Kai Schwencke, 1982

Traditioner

På RpR har vi igennem tiden skabt mange traditioner, som styrker vores fællesskab. Vores traditioner er bygget op omkring tillid, respekt og ansvarlighed. Det er både de daglige traditioner, såsom morgensang og alle de mange traditioner i forbindelse med årstiderne.

Læs mere her

Nyheder

Nyt fra skolelederen

Læs mere her

Eksamen og sidste skoledag

Læs mere her

Skolestart 15. august 2024

Læs mere her