Skolepenge

Satserne for skoleåret 2023/2024 er:

 

1. barn kr. 2.125 pr. md. = kr. 23.375 pr. år
2. barn kr. 2.005 pr. md. = kr. 22.055 pr. år
3. barn kr. 1.805 pr. md. = kr. 19.855 pr. år

4. barn ingen skolepenge.
Tildeling af søskendemoderationer er betinget af, at man har forældremyndigheden over de respektive børn. Hvis forældrene er skilt, og har man fælles forældremyndighed, tildeles moderationerne ligeligt i forhold til, hvem der i vores system er oprettet som betaler af skolepenge.

Betalingsterminer:

Betaling i 11 månedlige rater. Betales forud omkring den 1. i måneden fra august 2023 til juni 2024.
Skolepengene dækker alle normale udgifter til elevens skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger, papir.

Udgifter forbundet med lejrskole.
1.-3. klasse: 2-3-dages ture ca. kr. 2.000.
4.-7. klasse: 4-5-dages ture ca. kr. 3.000.
9. klasse: udenlandsture ca. kr. 5.500.

Klassekasse opkræves hvert år med augustraten og udgør kr. 300 pr. elev.

Satsen for Miniforskolen for skoleåret 2023/24:
Betaling er kr. 3.300 pr. måned i seks månedlige rater afhængigt af starttidspunktet.

Eleverne betaler dog selv for anskaffelse af og udgifter til:
1) 1.-3. årgang: tablet eller iPad
4.-9. årgang: bærbar computer (se IT-strategi under fanen “Undervisning”)
2) Diverse ordbøger efter lærens anvisning
3) Ringbind
4) Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer.

SFO

Satserne for SFO 2023/2024 er:

Fsk.-3. klasse kr. 1.650 pr. md.

Skolens målsætning

Skolen har som målsætning gennem en individuelt præget udvikling at sikre sine elever det bedst mulige grundlag for videre uddannelse.

Læs mere her

Nyheder

Nyt fra skolelederen

Læs mere her

Eksamen og sidste skoledag

Læs mere her

Skolestart 15. august 2024

Læs mere her