Bliv optaget på skolen

Optagelse på skolen kan finde sted efter elektronisk udfyldelse af vores ansøgningsskema, samt indbetaling af et administrationsgebyr på kr. 450,- pr. barn. Beløbet indbetales til skolens Danske Bank konto; 1471-2490100728. Ansøgningen bliver først registreret, når administrationsgebyret er indbetalt. 

Når ansøgningen om optagelse er modtaget, og administrationsgebyret er registreret på skolens konto, vil ansøgeren modtage en mail som bekræfter, at barnet nu står på skolens venteliste.

Vær opmærksom på at vi har lukket for opskrivning til en del klassetrin, hvorfor det kun er dem der kommer frem under fanen ”klasse”, som der kan opskrives til.

Elever optages i forskole klasse i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

I forbindelse med optagelse på øvrige klassetrin inviteres forældre og barn til samtale på skolen, således at forholdene omkring skoleskiftet kan drøftes.

Vi gør opmærksom på at dine og dit barns oplysninger opbevares i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Det betyder blandt andet, at jeres oplysninger kun deles med medarbejdere, for hvem oplysningerne er relevante for i forhold til at kunne administre ventelisten. Såfremt I mod forventning skulle vælge at trække jeres ansøgning tilbage, vil jeres oplysninger blive slettet fra vores systemer umiddelbart efter. Aministrationsgebyret tilbagebetales ikke ved annullering af ansøgning.

 

 

 

Skriv dit barn op her

Målsætning i undervisningen

På Rungsted private Realskole følger vi Undervisningsministeriets læseplaner i samtlige fag. Strukturen og planlægningen af overordnede undervisning i hovedfagene dansk, matematik og engelsk har vi skrevet mere om, under fanen undervisning.

Læs mere her

Nyheder

Nyt fra skolelederen

Læs mere her

Eksamen og sidste skoledag

Læs mere her

Skolestart 15. august 2024

Læs mere her