Karakterskala

1.-5. årgang:

Særdeles tilfredsstillende

Eleven opfylder i særlig grad fagets mål uden mangler. Endvidere præsterer eleven mere, end det forventes af klassetrinnet.

Meget tilfredsstillende

Eleven opfylder til fulde fagets mål, som det forventes på klassetrinnet, uden mangler.

Tilfredsstillende

Eleven opfylder fagets mål, som det forventes på klassetrinnet, med få mangler.

Knap så tilfredsstillende

Eleven opfylder kun dele af fagets mål, som det forventes på klassetrinnet.

Ikke tilfredsstillende

Eleven opfylder ikke fagets mål, som det forventes på klassetrinnet.

 

6.-9. årgang:

12: Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

10: Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål med nogle mindre væsentlige mangler.

7: Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål med en del mangler.

4: Den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål med adskillige væsentlige mangler.

02: Den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

00: Den utilstrækkelige præstation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

-3: Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

Karaktergennemsnit

Hvert år offentliggør Børne- og Undervisningsministeriet gennemsnittet af de gennemførte afgangsprøver. Klik her for at se gennemsnittet af det seneste skoleårs afgangsprøver.

Se mere her

Nyheder

Nyt fra skolelederen

Læs mere her

Eksamen og sidste skoledag

Læs mere her

Skolestart 15. august 2024

Læs mere her