Værdigrundlag for Rungsted private Realskole

Fremtidens rollemodeller skabes i hverdagen

På RpR tror vi  på, at alle har et talent og kan bruge det som en rollemodel, selvom det kræver en ekstra indsats. Det er rollemodellerne i hverdagen, som skaber en elevkultur, der binder skolens værdier sammen. På Rungsted private Realskole er mange måder at være rollemodel på, men vi vil gerne fremhæve tre vigtige punkter:

En god kammerat: En rollemodel er en god ven, der er åben for nye venskaber og har en inkluderende tilgang til fællesskabet i klassen og på skolen.

Positiv læring: En rollemodel bidrager til et positivt læringsmiljø, tager ansvar og viser hensyn.

Inspiration: En rollemodel bruger sine talenter til at inspirere og hjælpe andre.

En gang om året, på skolens fødselsdag, fejrer vi hverdagens rollemodeller ved at uddele årets jubilæumslegat til tre elever i hver af de tre 9. klasser, der har deres sidste år på skolen. Formålet er ikke kun at fejre den enkelte rollemodel, men også at vise, at alle har mulighed for at blive det.

Nysgerrighed

Nysgerrighed driver læring og udvikling. Den åbner op for nye idéer, perspektiver og muligheder, hvilket skaber kreativitet og innovation i undervisningen.

For elever betyder nysgerrighed engagement i undervisningen. Den hjælper dem med at tilegne sig viden og færdigheder som kritisk tænkning og problemløsning. Nysgerrighed opmuntrer også eleverne til at udforske emner uden for klasselokalet og følge deres personlige interesser.

For lærere betyder nysgerrighed mere passion for undervisningen og løbende opdatering inden for deres fagområde. Den inspirerer dem til at eksperimentere med nye undervisningsmetoder og fremmer kreativitet og opfindsomhed.

Nysgerrighed skaber en positiv og inspirerende læringskultur for både elever og lærere.

Tillid

Tillid er en grundsten i vores skolekultur. Vi stoler på eleverne og deres synspunkter har stor betydning i dagligdagen. Vores mål er at skabe et miljø, hvor eleverne bliver set og hørt, og hvor relationen mellem lærere og elever er præget af tillid og støtte, så eleverne kan udvikle deres faglighed bedst muligt.

Lærerne har også brug for tillid til hinanden og støtte fra bestyrelse og skoleledelse i deres arbejde og faglighed. Forældres deltagelse er vigtig, for med tillid og åbenhed mellem elever, skole og forældre opnår vi et positivt samarbejde.

Vi arbejder hele tiden på at skabe relationer med åbenhed, klar kommunikation og tillid. Det vigtigste for os er, at eleverne trives både fagligt og socialt, og vi ønsker, at alle føler sig værdsat og respekteret.

Respekt

Respekt handler ikke kun om at værdsætte traditioner og historie. Det betyder også at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever føler sig glade og trygge, så de frit kan dele deres tanker og idéer.

Vi arbejder altid på at fremme gensidig respekt blandt elever, ansatte, ledelse og forældre. Vi har klare retningslinjer for hensynsfuld adfærd og stræber efter at skabe en skolekultur, der værdsætter forskelligheder.

For medarbejderne betyder respekt også at anerkende hinandens unikke kvaliteter og forskelle, hvilket bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Målet er samlet set at skabe et åbent og inkluderende miljø for alle.

Ansvarlighed

Ansvarlighed er en vigtig del af vores fællesskab. Det betyder, at både elever og lærere tager ansvar for, hvad de gør, hvad de lærer, og hvordan vi alle trives sammen.

Eleverne er ansvarlige for deres adfærd og skal tænke over, hvordan den påvirker andre. De skal også bruge deres tid og skolemateriale fornuftigt.

Lærerne skal skabe et godt læringsmiljø, holde sig opdateret i deres fag og tænke kreativt i deres undervisning.

Når vi alle tager ansvar, skaber vi et fællesskab, hvor vi støtter hinanden og er engagerede i at lære og udvikle os sammen.

Målsætning i undervisningen

Skolen har som målsætning gennem en individuelt præget udvikling at sikre sine elever det bedst mulige grundlag for videre uddannelse. Derfor tilstræbes det, at undervisningen er tidssvarende og ligger på et højt fagligt og kvalificeret niveau. Desuden tilstræbes det, at eleverne udvikles som hele mennesker.

Læs mere her

Trivsel

På Rungsted private Realskole ser vi god trivsel som forudsætning for, at børn kan udvikle sig optimalt. RpR er et sted, hvor der er rart at være, hvor man omgås på en værdig måde og behandler hinanden med respekt.

Læs mere her

Nyheder

Nyt fra skolelederen

Læs mere her

Eksamen og sidste skoledag

Læs mere her

Skolestart 15. august 2024

Læs mere her