Friplads

Hvert år afsættes der på finansloven et beløb, der på de frie skoler kan benyttes til fripladsordninger. Fripladser kan søges af forældre og tildeles på grundlag af forældreindtægten året inden ansøgningen. Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til skolens kontor.

De tilsendte ansøgninger videresendes til Fordelingssekretariatet, der indhenter oplysninger fra Skat. På dette grundlag tildeles skolen en del af de på Finansloven afsatte midler. Skolen fordeler herefter midlerne i forhold til en fordelingsnøgle udsendt af Fordelingssekretariatet.

Tilskud til skolepenge udbetales/fratrækkes skolepengene, så snart skolen får bevillingen, normalt i december hvert år. I perioden fra august og til bevillingen udmeldes, betales normale skolepenge.

Traditioner

På RpR har vi igennem tiden skabt mange traditioner, som styrker vores fællesskab. Vores traditioner er bygget op omkring tillid, respekt og ansvarlighed. Det er både de daglige traditioner, såsom morgensang og alle de mange traditioner i forbindelse med årstiderne.

Læs mere her

Nyheder

Nyt fra skolelederen

Læs mere her

Eksamen og sidste skoledag

Læs mere her

Skolestart 15. august 2024

Læs mere her