ÅRSBERETNING MINI-FORSKOLEN 2024

Den 4. januar 2024 tog RpR imod 57 nye små børn. Til ”Mariehønen evig glad” og med deres forældre i hænderne og sommerfugle i maverne indtog de vores dejlige skole.

Det er en spændende, men ukendt ny verden, som venter de 5-årige børn. Personalet omkring Mini-forskolen gør af samme grund meget ud af give børnene en tryg start lige fra børnenes første besøg på RpR i foråret og senere i efteråret 2023.

Ved skolestart har Mini-personalet forberedt sig grundigt på de næste 6 måneder. Forberedelsen består blandt andet af udfærdigelse af halvårsplan, men i lige så grad en forberedelse på den børnegruppe, som de skal undervise og ikke mindst den lille velkomstpakke. Lokalerne er gjort klar, piktogrammerne er på tavlen og skal hjælpe børnene til at få overblik over deres hverdag. Bøger, legetøjet og legetæpperne er igen fundet frem, rengjort og klar til at blive leget med.

Mini-børnene bliver forskånet fra den ”store skole”, der rummer mere end 550 elever udover Mini-børnene. Derfor møder de også ind på skolen forskudt af alle andre elevers mødertider. Frikvarterne er også forskudte, og børnene lærer at gå til Mini-forskolens legeplads på en lang række – som små fine perler på en snor.

De første uger går med at lære omgivelserne og hinanden at kende. ”Hvor langt må vi gå?”, ”Hvad hedder mon min sidekammerat?”, ”Hvornår er det legetid og hvornår er det opgavetid?”. Med tydelige rutiner og gentagelser finder børnene hurtigt ind i den nye hverdag og det gør dem trygge at vide hvad der skal ske.

Personalets største opgave er at give børnene lyst til at lære, pirre deres nysgerrighed og skabe et godt fællesskab, hvor man tør byde ind. Alt dette gør de blandt andet gennem en masse sjove og spændende opgaver, fordelt på ti emner. Her bliver der taget udgangspunkt i litteraturen, kreative aktiviteter samt læring gennem bevægelse.

Af emner kan nævnes:

– Selvportrætter i sprittusch med hjælp fra et spejl, skal børnene forsøge at studere eget ansigt og streg for steg gengive det som et selvportræt. I processer som denne er der ingen ”ført hånd”. Barnets egen erkendelse, refleksion og streg danner produkter, som de er stolte af.

– Rim og Remser med fokus på børnenes sproglige og lydlige opmærksomhed giver mulighed for at lege sprogforståelsen ind. Et rim om et ækelt monster bliver inspiration til børnenes egne monster-bog og udfordrer børnenes fantasi, ordforråd og kreativitet.

– Når foråret kommer, flytter et Cirkus ind i Miniforskolens lokaler. Cirkusset hedder Cirkus Total og er et læringsmateriale, som gennem historiefortælling, trylleri og sjove opgaver, blandt andet har til formål at lære børnene om matematiske begreber. Derudover indgår der dialogisk læsning, hvor vi også kommer omkring, følelser, talemåder, sundhed og meget andet. Personalet støtter børnene i at tro på sig selv og deres evner. Børnene får hjælp til tryl og opgaver af ”den skøre klovn”, som sjovt nok altid kommer ind i lokalet som pædagogen er gået ud. Børnene mener selvfølgelig ofte at vide hvem, der gemmer sig bag hat og næse…

– Traditioner er en vigtig del af RpR. Det er det også for Mini-forskolen. Traditionerne er med til at give Mini-børnene et stærkt fællesskab, som skal bære dem videre gennem de næste 10 år på RpR.
Én af traditionerne er sang og historiefortællinger i Caféen under Otto’s ledelse. Når børnene kan deres sange, bliver forældrene inviteret ind til en stor morgensang. I år var ingen undtagelse, og børnene kunne vise, hvor stor en læring de har været igennem. Morgensangssalen bugnede af begejstring og stolthed fra både børnene, deres forældre og ikke mindst personalet. Også denne oplevelse giver børnene et godt fundament i form af selvtillid og stor fællesskabsånd.

Èn af Mini-forskolens store opgaver er at danne tre homogene og velfungerende klasser. Tre klasser som hvert enkelte barn skal være en del af i de kommende 10 skoleår. Gennem to gruppeskift lærer børnene at kende hinanden rigtig godt og de udvikler sig samtidigt til at blive robuste børn. Personalet får mulighed for at observere, hvordan børnene fungerer sammen både i en faglig og social kontekst samt i læringsrummet og i frikvateret.

Det lyder enkelt, men det er en kompliceret opgave, hvor personalet skal have et skarpt blik på mange forskellige relationer, kontekster, faglig som social udvikling hos den enkelte. Hvilken gruppe skal den enkelte elev indgå i for at opnå optimal trivsel, læring og udvikling af sociale kompetencer gennem det samlede skoleforløb? Observationerne og overvejelserne er altid et punkt på dagsordenen, når personalet en gang om ugen afholder teammøder. Skolen er stolte af at erfare, at netop denne fremgangsmåde og den tid der gives til formålet, giver nogle dejlige og undervisningsparate klasser.

Tak til alle forældrene for jeres opbakning til Mini-forskolen 2024 – uden den nåede vi ikke lige så langt. Vi ønsker jer alt det bedste videre i Forskolen på Rungsted private Realskole.

Rigtig god sommer!

Jacqueline Morel                                 Kristine Ahrenst Kristensen
Viceskoleleder                                    Koordinator for Mini-forskolen