Skolens sang

 

 

1. vers

 

En skole skabt i frihed,                                              

med plads for tankens flugt,                                                            

med grund i traditioner                                              

og mod til varsom tugt.                                             

Vi hilser dig hver morgen                                            

med liv og fællessang.                                               

Du fylder os med forventning                                                     

til dagens skolegang.                                                

   

                                                                

2. vers

 

Du byder os det hele

i mark og klasserum,

fra andemor i parken

til matimatikum.

Og ånden er den samme

hos store som hos små,

en undren over det sete

og glæden ved at forstå.

 

 

3. vers 

 

Men viden uden visdom

er lærdom uden sjæl.

Lad leg og musisk glæde

forenes med tabel.

Det er vort mål i skolen,
og krones det med held,
forbindes skolen med livet
til vort og andres vel.
 
 
Kai Schwencke, 1982
Mel.: Nu lyser løv i lunde