Mobilfri skole

 

Fra mandag den 2. januar vil Rungsted private Realskole være mobilfri skole

Beslutningen er truffet, som et resultat af den evaluering vi i lærerkollegiet har haft på vores "mobilfrie-uger". Det betyder med andre ord, at eleverne fremover skal aflevere deres telefon i klassens "mobilskab", når de møder ind om morgenen. Efter sidste lektion bliver "mobilskabet" låst op, og eleverne får udleveret deres mobiltelefoner. Vi har besluttet, at 8., 9. og 10. klasse må bruge deres telefoner i det store frikvarter fra kl. 11.45-12.35. Den digitale teknologi er kommet for at blive, og vi skal ikke forsøge at "vende udviklingen". Den enkelte lærer kan naturligvis stadig tænke telefonerne ind i undervisningen i det omfang, de finder det relevant og givtigt. Med det nye tiltag ønsker vi at give eleverne nogle andre sociale vaner for hermed at skabe en ny "frikvarters-kultur" samt give større opmærksomhed og koncentration i timerne. Det nye initiativ er tænkt som et midlertidigt forsøg frem til sommerferien, hvorefter vi i lærerkollegiet vil evaluere, om ordningen skal gøres permanent.