Tilsyn

 

Tilsynet er foretaget med baggrund i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.  Forældrekredsen og bestyrelsen ved Rungsted private Realskole valgte på generalforsamlingen den 24. maj, at skolen fremadrettet vil overgå fra selvevaluering til certificeret tilsyn.

Skolens nye tilsynsførende blev Otto Strange Møller, nuværende rektor på Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

Otto vil besøge Rungsted private Realskole første gang torsdag den 15. september.